Uses of Class
org.blinkenlights.jid3.v2.TOALTextInformationID3V2Frame

Packages that use TOALTextInformationID3V2Frame
org.blinkenlights.jid3.test   
org.blinkenlights.jid3.util   
org.blinkenlights.jid3.v2   
 

Uses of TOALTextInformationID3V2Frame in org.blinkenlights.jid3.test
 

Methods in org.blinkenlights.jid3.test with parameters of type TOALTextInformationID3V2Frame
 void AllTests.TestID3Visitor.visitTOALTextInformationID3V2Frame(TOALTextInformationID3V2Frame oTOALTextInformationID3V2Frame)
           
 

Uses of TOALTextInformationID3V2Frame in org.blinkenlights.jid3.util
 

Methods in org.blinkenlights.jid3.util with parameters of type TOALTextInformationID3V2Frame
 void ID3Visitor.visitTOALTextInformationID3V2Frame(TOALTextInformationID3V2Frame oTOALTextInformationID3V2Frame)
           
 

Uses of TOALTextInformationID3V2Frame in org.blinkenlights.jid3.v2
 

Methods in org.blinkenlights.jid3.v2 that return TOALTextInformationID3V2Frame
 TOALTextInformationID3V2Frame ID3V2_3_0Tag.setTOALTextInformationFrame(TOALTextInformationID3V2Frame oTOALTextInformationID3V2Frame)
          Set a original album/movie/show title frame in this tag.
 TOALTextInformationID3V2Frame ID3V2_3_0Tag.getTOALTextInformationFrame()
          Get the TOAL frame set in this tag.
 TOALTextInformationID3V2Frame ID3V2_3_0Tag.removeTOALTextInformationFrame()
          Remove the TOAL frame which was set in this tag.
 

Methods in org.blinkenlights.jid3.v2 with parameters of type TOALTextInformationID3V2Frame
 TOALTextInformationID3V2Frame ID3V2_3_0Tag.setTOALTextInformationFrame(TOALTextInformationID3V2Frame oTOALTextInformationID3V2Frame)
          Set a original album/movie/show title frame in this tag.